Publisert: 16. mars 2011, 19:08
  • 4,73 Samfunnsvurdering
  • 83 Vurdert albumet
  • 72 Ga det 5/5
Gi din vurdering 132