Publisert: 16. juni 2013, 16:05
  • 4.31 Samfunnsvurdering
  • 65 Vurdert albumet
  • 48 Ga det 5/5
Gi din vurdering 240